Hakkımızda

1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İ.T.Ü) Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olan ve 'D' grubu plan müellifi Özkan Adilhan tarafından, 2001 yılında faaliyete başlayan ADİLHAN PLANLAMA, kuruluşundan günümüze kadar Kentsel ve Yerel Ölçeklerde fiziki plan çalışmalarında, Belediyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilere Kent Planlaması ve buna bağlı diğer alt kategorilerde hizmet vermeye devam etmektedir.Kurucu Özkan Adilhan aynı zamanda Spk Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanıdır. 

Çağımızın gerektirdiği son teknoloji araç ve gereçlere sahip olan firmamız, üretilen projelerde CAD tabanlı çizim programlarını kullanmaktadır.  Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve iyi düzeyde NetCAD&GIS programları kullanılarak, her ölçekteki planlama faaliyetleri sorunsuz şekilde hayata geçirilmektedir.

Adilhan Planlama, Şehir Planlama mesleğini kurumsal bir kimlik çerçevesinde benimsemiş ve yaklaşık 14 yıllık özel sektör deneyimini de birleştirerek şehircilik faaliyetlerine devam etmektedir. Gerek mesleki ve teknik açıdan, gerekse de uzun yıllardır yaptığı planlama faaliyetlerindeki tecrübesi ve şehirciliğe bakış açısıyla, kırsal planlamadan kent planlaması ölçeğine kadar tüm plan kademelerinde, planlama mesleğine yapmış olduğu katkılarla örnek bir firma profiline sahiptir.

Firmamız, her geçen yıl gelişerek büyüyen kentleşme sürecinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler yaratılabilmesi adına, planlama disiplininde kullanılan tüm enstrümanların hukuksal çerçevede değerlendirilerek optimum plan kararlarının üretilmesini kendisine misyon edinmiştir.